Blogs van scholenopdekaart.nl

Over het onderwijs is altijd wat te zeggen of te schrijven. In de verschillende blogs vind je achtergrondinformatie over actuele onderwerpen die spelen op en rond de scholen in Nederland. Onderwerpen die je ook terugvindt in de schoolprofielen op deze website. In de blogs geven we algemene informatie. In een schoolprofiel vertelt de school hoe het gaat op de school.

 1. Wat zijn referentieniveaus?

  Gepubliceerd op
  Wat zijn referentieniveaus?

  De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen goed is. Hiervoor kijkt ze onder andere naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Sinds 1 augustus kijkt de inspectie naar referentieniveaus om scholen beter met elkaar te kunnen vergelijken. Maar wat zijn referentieniveaus en hoe werken ze?

 2. Pesten? Wat de school daar aan doet en moet doen

  Gepubliceerd op
  Pesten? Wat de school daar aan doet en moet doen

  Als een kind op school wordt gepest, dan voelt het zich er niet veilig. Het gevolg is soms zelfs dat een kind niet naar school wil. Hoe zit dat eigenlijk met pesten op school? Hoe zorgt de school voor een goed beeld van de situatie? Scholen doen veel om pesten te voorkomen. En ze grijpen in om te voorkomen dat het pesten erger wordt.

Terug naar boven