Wat vind je in een schoolprofiel?

Je vindt op scholenopdekaart.nl informatie van alle bekostigde basisscholen en middelbare scholen in Nederland. Per school lees je over de school, de leerlingen, het onderwijs, de resultaten en de tevredenheid. De informatie wordt voor een deel gevuld door de scholen zelf. Meer weten over de informatie op scholenopdekaart.nl? In de Vensters Encyclopedie vind je achtergrondinformatie zoals definities en de manier waarop berekeningen zijn gedaan.

Het schoolprofiel van een basisschool bestaat uit de volgende onderwerpen:

Bekijk alle basisscholen in Nederland

Het schoolprofiel van een middelbare school bestaat uit de volgende onderwerpen:

Bekijk alle middelbare scholen in Nederland

Nederlands onderwijs in het buitenland

Op scholenopdekaart.nl vind je informatie over alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Maar ook buiten de grenzen van Nederland bevinden zich scholen die Nederlands onderwijs aanbieden. Dit aanbod loopt van taal- en cultuurles tot een volledig Nederlands onderwijsprogramma en van deeltijd tot voltijd. Het betreft bijna 200 scholen in meer dan 80 landen, van Argentinië tot Zweden en van Zürich tot Aarhus. De gegevens van deze scholen worden op een andere manier geregistreerd. Ze staan daarom niet automatisch op scholenopdekaart.nl. Wil je meer weten over de scholen voor Nederlands onderwijs in het buitenland? Kijk op www.stichtingnob.nl/scholen.

Terug naar boven