Disclaimer en gebruikersvoorwaarden

Scholenopdekaart.nl is een website van basisscholen en middelbare scholen waar zij zich op uniforme wijze presenteren aan de samenleving. De gepresenteerde informatie kan onder meer gebruikt worden voor de dialoog met de omgeving en als ondersteuning bij schoolkeuze. De informatie is afkomstig van DUO, de Onderwijsinspectie en de scholen.

Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het is echter mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De gegevens op deze website zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend.

Gebruikersvoorwaarden basisscholen

De PO-Raad is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieƫn, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de PO-Raad.

Gebruikersvoorwaarden middelbare scholen

Alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de VO-raad mag u op nader te stellen voorwaarden via deze website verstrekte informatie openbaar maken, vermenigvuldigen, opslaan en/of verspreiden in welke vorm of op welke wijze dan ook. Als de gegevens van scholenopdekaart.nl worden gebruikt, dienen daarnaast in ieder geval de volgende voorwaarden in acht te worden genomen:

Neem hiervoor contact op met de VO-raad via scholenopdekaart@vo-raad.nl.

Terug naar boven