Een goede basisschool kiezen: hoe pak je dat aan?

Gepubliceerd op

In Nederland mogen peuters van vier jaar oud voor het eerst naar groep 1 van de basisschool. Zijn ze vijf, dan is het zelfs verplicht. Maar hoe kies je een goede basisschool voor je kind? Wanneer begin je met zoeken en hoe vergelijk je scholen die heel verschillend zijn? Het onderstaande stappenplan biedt houvast bij je keuze.

Eerst een tip: begin op tijd!
Dat klinkt logisch, maar het is belangrijker dan je denkt. Het moment waarop je een kind moet aanmelden kan per school en per gemeente (regio) verschillen. Begin dus op tijd met uitzoeken op welke leeftijd en in welke periode dit in jouw regio moet gebeuren. Het is zonde als je na goed zoeken en afwegen een leuke school hebt gevonden, maar dan te laat bent met inschrijven.

Inschrijven en aanmelden
Er zijn veel basisscholen, maar er zijn ook veel kinderen. Voor de school is de vroege inschrijving handig om te weten hoeveel kinderen ze kunnen verwachten. Die inschrijving geeft echter geen recht op een plek op deze school. In een kleinere woonplaats kun je vaak wel wat langer wachten met inschrijven. En misschien heb je slechts de keuze tussen twee scholen. Maar overal geldt: op populaire scholen hebben ze een wachtlijst en dan is het jammer als je te laat bent.

De aanmeldperiode verschilt dus per school. Vraag bij de scholen die je overweegt te kiezen daarom op tijd naar de aanmeldperiode en aanmeldprocedure. Dan weet je snel of een vooraanmelding mogelijk is en of er een specifiek toelatings- of plaatsingsbeleid geldt. Wettelijk mag je je kind pas aanmelden vanaf drie jaar. Dus ook al heb je je kind eerder aangemeld, dan moet je als je kind drie is de aanmelding nog definitief maken.

Ook kunnen er vanuit de gemeente regels zijn voor het plaatsingsbeleid van een school. Zo krijgt een kind van wie een oudere broer of zus al op de school zit soms voorrang. Of je moet binnen een bepaalde afstand van de school wonen om toegelaten te worden. Sommige gemeenten informeren ouders per brief over deze regels.

Hoe kies je een passende basisschool?

Stap 1: kijk op scholenopdekaart.nl

Je begint je zoektocht naar een goede basisschool vaak met het verzamelen van informatie. Familie, buren of vrienden in de buurt kunnen je misschien veel vertellen over een school. Maar voor een compleet overzicht van de mogelijke scholen in je buurt, ga je naar scholenopdekaart.nl.

Scholen bieden hier op hun schoolprofiel informatie aan ouders die zich oriënteren of gewoon meer willen weten over een school. Je vindt er basisinformatie en je leest er wat de school uniek maakt, wat er anders is dan op andere scholen. Scholen schrijven er ook een toelichting bij de cijfers over de school. Deze cijfers zijn afkomstig van erkende partijen zoals het Ministerie van Onderwijs.

Bekijk de schoolprofielen van enkele scholen bij jou in de buurt. Zo krijg je een goed beeld en kun je ze met elkaar vergelijken. Vergelijk bijvoorbeeld de schooltijden, het aantal leerlingen, de omschrijving en de ligging van de scholen. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de leerlingtevredenheid. Hoe leuk hebben de leerlingen het op deze school?

Een andere vraag is: welke resultaten hebben de leerlingen van deze school behaald op de eindtoets en welke toelichting geeft de school hierbij? Weet wel dat deze cijfers niet alles zeggen. Een lager resultaat op de eindtoets wil niet direct zeggen dat het om een ‘slechte school’ gaat. Dat jaar zaten er misschien kinderen op school die de eindtoets eigenlijk niet hoefden te maken. Bijvoorbeeld omdat ze nog niet zo lang in Nederland wonen. De school kan ervoor kiezen hun scores toch mee te laten tellen. Daardoor is het resultaat misschien lager, maar kan het toch een goede school zijn.

Op de verschillende schoolpagina’s staat nog meer informatie over de school. Bijvoorbeeld foto’s van de school, hoe groepen zijn ingedeeld en hoe de school met ouders omgaat. Maar ook antwoord op de vraag: geeft de school de leerlingen een passend advies voor de middelbare school? Lees daarover ook het blog Waarom een passend schooladvies zo belangrijk is.

Stap 2: stel jezelf een aantal vragen

Ouder en kind onderweg naar de basisschool

Ga je lopen of fietsen?

Vroeger was de school om de hoek vaak de logische keuze voor een school. Tegenwoordig is dat anders. De school moet vooral passen bij je kind en bij jouw opvattingen over onderwijs. Dan is misschien een stukje lopen of fietsen niet eens zo erg. Maar zijn de route en de wijk op weg naar school veilig? Kun je je kind de route alleen laten fietsen? Of moet je zelfs met de auto? Dit is iets om vooraf over na te denken.

Welke denominatie en welk onderwijsconcept spreekt je aan?

Denominatie zegt iets over de levensbeschouwelijke visie of religieuze achtergrond van een school. Een voorbeeld van denominatie is ‘katholiek’. Een onderwijsconcept maakt duidelijk hoe de school het onderwijs vorm en inhoud geeft. Voorbeelden hiervan zijn Jenaplan en Daltononderwijs. Bekijk meer informatie over de verschillende onderwijsconcepten.

Is het voor mijn kinderen nodig om over te blijven of naar de naschoolse opvang te gaan?

Heb je als ouders beide een baan, dan is het handig om vooraf te bedenken hoe je dat voor je kind gaat organiseren. Wat zijn de schooltijden, zijn er extra mogelijkheden en zijn daar kosten aan verbonden?

Stap 3: bezoek de school en stel vragen

Uit je vooronderzoek en de vergelijking zijn een paar scholen gekomen die je voorkeur hebben. Het is verstandig om er dan langs te gaan voor een rondleiding. En je hebt vast vragen die je op school wilt stellen.

De rondleiding of een gesprek is de beste manier om een indruk te krijgen van een school. De informatie over de school kan nog zo aanspreken: als je er rondloopt, proef je ook de sfeer. Hoe ziet het gebouw eruit, wat voor leerlingen zitten er op de school en hoe gaan ze met elkaar om op het schoolplein? Sommige basisscholen organiseren een open dag en melden dat in de agenda op de website van de school.

Vragen die je de school kunt stellen zijn:

Stap 4: en dan nu de basisschool kiezen voor je kind

Met alle kennis op zak kies je een school. Wat de juiste keuze voor jouw kind uiteindelijk is? Dat kan alleen jij bepalen. Laat zowel de verzamelde informatie als je gevoel meetellen. Laat de mening van anderen meewegen, maar bepaal vooral zelf wat bij je kind en bij jou past.

Terug naar boven