R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de Kopgroepbibliotheek.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 4 t/m 8 met Snappet.
  • De school werkt met de Kanjertraining voor het aanleren van sociale vaardigheden, dit wordt samen met The Leader in Me ingezet.

Contactgegevens

R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b
1735 GK 't Veld

Telefoon:
0226421890
Schoolwebsite:
www.demarinx.nl
E-mailadres:
info.demarinx@sarkon.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

STICHTING SARKON

Aantal scholen:
19
Aantal leerlingen:
3747
Website schoolbestuur:
www.sarkon.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO

Website samenwerkingsverband:
www.swvkopvannoordholland.nl

Terug naar boven