R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 5 t/m 8 met Snappet.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de kopgroepbibliotheek.
  • We werken met het programma van de Kanjertraining

Contactgegevens

R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b
1735 GK 't Veld

Telefoon:
0226421890
Schoolwebsite:
www.demarinx.nl
E-mailadres:
info.demarinx@sarkon.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

STICHTING SARKON

Aantal scholen:
19
Aantal leerlingen:
3961
Website schoolbestuur:
www.sarkon.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Passend PO

Terug naar boven