R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de Kopgroepbibliotheek.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 4 t/m 8 met Snappet.
  • De school werkt met de Kanjertraining voor het aanleren van sociale vaardigheden, dit wordt samen met The Leader in Me ingezet.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerling tevredenheidspeiling is in maart 2024 uitgevoerd . 76 leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben deze enquête ingevuld.

Tevredenheid
7,7

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari hebben de ouders deelgenomen aan de ouderenquête over de school. Van de 131 uitnodigingen hebben 67 respondenten de enquête ingevuld. De uitslag wordt door de school en de medezeggenschapsraad geanalyseerd en en teruggekoppeld aan het schoolbestuur Sarkon.

Tevredenheid
7,9

Terug naar boven