R.K.B.S. de Marinx

Zwarteweg 13b 1735 GK 't Veld

  • Het Marinxplein is het speel- leerplein voor de leerlingen van de onderbouw.
  • De leerlingen kunnen alleen of in groepjes werken op het leerplein.
  • De school werkt met diverse ict-middelen die het onderwijs ondersteunen. Zo werken de kinderen uit groep 5 t/m 8 met Snappet.
  • In de school zit een bibliotheek waar de school gebruik van maakt en die ook open is voor leden van de kopgroepbibliotheek.
  • We werken met het programma van de Kanjertraining

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerling tevredenheidspeiling is in maart 2021 uitgevoerd . 70 leerlingen van groep 6 t/m 8 hebben deze enquête ingevuld. 
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In maart 2021 hebben de ouders deelgenomen aan de ouderenquête over de school. Van de 131 uitnodigingen hebben 87 respondenten de enquête ingevuld. De uitslag wordt door de school en een ouderpanel en de medezeggenschapsraad geanalyseerd. Hiermee evalueren wij de implementatie van ouderbetrokkenheid 3.0. 

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven