RK BS De Geldershof

Laauwikstraat 11 6663 CD Lent

  • In het hart van de school staat de tribunetrap, die veel gebruiksmogelijkheden kent.
  • Onze eerste pijler is gericht op het welbevinden en de sociale vaardigheden van het kind.
  • De tweede pijler van ons onderwijs zijn de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Goede instructie van de leerkracht is cruciaal.
  • Door een keus aan workshops te bieden helpen we onze leerlingen om hun kwaliteiten en interesses te ontdekken. Dit is onze derde pijler.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

In de samenwerking en afstemming met ouders is het belangrijk om te weten of ouders tevreden zijn. Tijdens bijvoorbeeld een ouderavond kan de school een vragenlijst mailen, die ouders direct invullen. De vragen gaan over de communicatie met ouders, maar ook over de sfeer op school en het onderwijsproces. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen.

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven