RK BS De Geldershof

Laauwikstraat 11 6663 CD Lent

  • In het hart van de school staat de tribunetrap, die veel gebruiksmogelijkheden kent.
  • Onze eerste pijler is gericht op het welbevinden en de sociale vaardigheden van het kind.
  • De tweede pijler van ons onderwijs zijn de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Goede instructie van de leerkracht is cruciaal.
  • Door een keus aan workshops te bieden helpen we onze leerlingen om hun kwaliteiten en interesses te ontdekken. Dit is onze derde pijler.

Contactgegevens

RK BS De Geldershof

Laauwikstraat 11
6663 CD Lent

Telefoon:
0243233510
Schoolwebsite:
www.degeldershof.nl
E-mailadres:
bkeijzers@degeldershof.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Rooms Katholiek Onderwijs

Aantal scholen:
1
Aantal leerlingen:
407
Website schoolbestuur:
www.degeldershof.nl

Samenwerkingsverband

SWV Stromenland PO 2507

Website samenwerkingsverband:
www.stromenland.nl

Terug naar boven