RK BS De Geldershof

Laauwikstraat 11 6663 CD Lent

  • In het hart van de school staat de tribunetrap, die veel gebruiksmogelijkheden kent.
  • Onze eerste pijler is gericht op het welbevinden en de sociale vaardigheden van het kind.
  • De tweede pijler van ons onderwijs zijn de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen. Goede instructie van de leerkracht is cruciaal.
  • Door een keus aan workshops te bieden helpen we onze leerlingen om hun kwaliteiten en interesses te ontdekken. Dit is onze derde pijler.

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij afwezigheid van leerkrachten vanwege studie, ziekte of verlof wordt diens groep begeleid door een vervangende leerkracht uit het eigen team of uit de regionale vervangingspool (IPPON). Als er geen vervangende leerkracht beschikbaar is worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Bij uitzondering wordt aan de ouders gevraagd om opvang voor hun kind te regelen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven