OBS De Romte

Skoallanswei 2 9035 BT Dronryp

  • We gebruiken de iPad voor kernvakken als rekenen en spelling en daarnaast ook voor 21st century skills
  • Samen buiten spelen is heel belangrijk voor de sociale contacten van de leerling
  • Leerlingen kunnen op het leerplein samenwerken aan hun leerdoelen.
  • Leerlingen leren van elkaar en met elkaar.
  • Leerlingen krijgen hier de basis mee voor de rest van hun leven.

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elke 2 jaar vragen wij ouders hoe zij aankijken tegen obs De Romte. Dit doen wij door alle ouders een korte vragenlijst te sturen met de vraag om deze in te vullen. De vragen hebben betrekking op het schoolklimaat (sociale veiligheid), onderwijsproces, communicatie en welke waardering de school krijgt. De uitkomsten van de vragenlijst worden door het team en de MR geanalyseerd. Uitkomsten daarvan kunnen leiden tot verbetering m.b.t. 1 van de onderdelen. 

Als school zijn wij een lerende organisatie. Wij werken met een duidelijk doel en met behulp van feedback van leerlingen en ouders willen wij dit proces blijven verbeteren.
Tevredenheid
8,9
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven