OBS De Romte

Skoallanswei 2 9035 BT Dronryp

  • We gebruiken de iPad voor kernvakken als rekenen en spelling en daarnaast ook voor 21st century skills
  • Samen buiten spelen is heel belangrijk voor de sociale contacten van de leerling
  • Leerlingen kunnen op het leerplein samenwerken aan hun leerdoelen.
  • Leerlingen leren van elkaar en met elkaar.
  • Leerlingen krijgen hier de basis mee voor de rest van hun leven.

Contactgegevens

OBS De Romte

Skoallanswei 2
9035 BT Dronryp

Telefoon:
0517231614
Schoolwebsite:
www.obsderomte.nl
E-mailadres:
deromte@elanowg.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Elan Onderwijsgroep

Aantal scholen:
20
Aantal leerlingen:
2027
Website schoolbestuur:
www.elanonderwijsgroep.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Website samenwerkingsverband:
www.swvfriesland.nl

Terug naar boven