De Boustien

Sportloane 2 a 9271 VN De Westereen

  • We hebben oog, hart en oor voor elkaar
  • Op de Boustien hebben we respect voor elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en de medemens # we doen jaarlijks aan goede doelen mee.
  • Engels in alle groepen
  • Talentontwikkeling staat centraal. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • In de brede school is een prachtige bibliotheek gehuisvest.

Contactgegevens

De Boustien

Sportloane 2 a
9271 VN De Westereen

Telefoon:
0511447376
Schoolwebsite:
deboustien.pcbodantumadiel.nl
E-mailadres:
deboustien@pcbodantumadiel.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Ver. voor Prot. Christ. B.O. in de gemeente Dantumadiel

Aantal scholen:
6
Aantal leerlingen:
986
Website schoolbestuur:
www.pcbodantumadiel.nl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Terug naar boven