De Boustien

Sportloane 2 a 9271 VN De Westereen

  • We hebben oog, hart en oor voor elkaar
  • Op de Boustien hebben we respect voor elkaar en willen we betrokken zijn bij elkaar en de medemens # we doen jaarlijks aan goede doelen mee.
  • Engels in alle groepen
  • Talentontwikkeling staat centraal. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • In de brede school is een prachtige bibliotheek gehuisvest.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks peilen we op CBS De Boustien de mate van tevredenheid bij onze leerlingen met betrekking tot onze school.
Alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 doen mee aan deze peiling.
De uitkomsten worden in het team en met de leerlingen besproken.
Het helpt ons om daar waar nodig ons onderwijs bij te stellen en te verbeteren.

Tevredenheid
7,9

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

De ouders van CBS De Boustien zijn over het algemeen zeer tevreden over de school.
Dit blijkt uit een peiling gedaan door Bureau voor praktijkgerichtonderzoek op alle scholen binnen PCBO Dantumadiel.

In de bijlage kunt u de resultaten van de oudertevredenheidspeiling 2017-2018 nalezen.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven