De Boustien

Sportloane 2 a 9271 VN De Westereen

  • In alle groepen is er aandacht voor Frysk en Engels.
  • In de brede school is een prachtige bibliotheek gehuisvest.
  • Talentontwikkeling staat centraal. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen.
  • Alleen kom je ver, samen kom je verder! We bouwen aan het zelfvertrouwen en het vertrouwen op een ander.
  • Onze gereconstrueerde schoolpleinen zijn ruimtelijk, groen en uitdagend ingericht. Zo is er veel ruimte om samen te spelen!

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Jaarlijks peilen we op CBS De Boustien de mate van tevredenheid bij onze leerlingen met betrekking tot onze school.
Alle leerlingen uit groep 6, 7 en 8 doen mee aan deze peiling.
De uitkomsten worden in het team en met de leerlingen besproken.
Het helpt ons om daar waar nodig ons onderwijs bij te stellen en te verbeteren.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders van CBS De Boustien zijn over het algemeen zeer tevreden over de school.
Dit blijkt uit een peiling gedaan door Bureau voor praktijkgerichtonderzoek op alle scholen binnen PCBO Dantumadiel.

In de bijlage kunt u de resultaten van de oudertevredenheidspeiling 2017-2018 nalezen.

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven