Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3 9285 SZ Buitenpost

  • De Mienskip is een excellente school. Wij blinken uit in onze zorgstructuur. Ons onderwijs sluit goed aan bij wat kinderen nodig hebben.
  • Elk niveau heeft zijn eigen aanpak. Zo passen we de instructie en de opdrachten aan, bij wat een kind nodig heeft.
  • Wij werken in domeinen. Onze domeinen zijn: Sport & Spel, Taal & Cultuur, Mens & Maatschappij, Kunst & Expressie en Natuur & Techniek.
  • De Mienskip is gecertifeerde 3-talige+ school en biedt onderwijs vanaf groep 1 t/m 8 aan in de Engelse, Friese en Nederlandse taal.
  • Op de Mienskip is aandacht voor ieders talent. Elk jaar vindt er een talengesprek plaats. Kinderen leren de talenten bewust in te zetten.

Contactgegevens

Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3
9285 SZ Buitenpost

Telefoon:
0511542021
Schoolwebsite:
www.demienskip.nl
E-mailadres:
mienskip@roobol.frl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting ROOBOL

Aantal scholen:
13
Aantal leerlingen:
1986
Website schoolbestuur:
www.roobol.frl

Samenwerkingsverband

Stg. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland 2101

Terug naar boven