Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3 9285 SZ Buitenpost

 • De Mienskip is een excellente school. Wij blinken uit in onze zorgstructuur. Ons onderwijs sluit goed aan bij wat kinderen nodig hebben.
 • Elk niveau heeft zijn eigen aanpak. Zo passen we de instructie en de opdrachten aan, bij wat een kind nodig heeft.
 • De Mienskip is gecertifeerde 3-talige school en biedt onderwijs vanaf groep 1 t/m 8 aan in de Engelse, Friese en Nederlandse taal.
 • Door de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen, gaan ze op ontdekking uit. Op deze wijze hebben ze plezier en komen ze tot leren.
 • Op de Mienskip is aandacht voor ieders talent. Iedere leerling leert zijn/haar talenten herkennen en inzetten.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Mienskip! De visie van de Mienskip luidt: ‘Elk kind staat centraal’. Wij vinden het belangrijk dat elk kind wordt gezien en gehoord. Ieder kind is uniek in zijn persoonlijkheid, vaardigheid, talenten en eigen ik. Op de Mienksip waarderen wij alle talenten, vaardigheden, meningen en kennis van alle leerlingen. Aan ons de taak, om met de leerlingen, die talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.  Nieuwsgierig naar onze school, u bent van harte welkom voor een rondleiding en kennismakingsgesprek. Stuur een mail naar: mienskip@roobol.frl 

'De Mienskip'' EXCELLENT!

Onze school staat voor kwalitatief goed onderwijs. Wij streven naar om het beste uit al onze leerlingen te halen. De verschillen tussen leerlingen worden op de Mienskip benut en ingezet om van en met elkaar te leren. De begeleiding hiervan is terug te zien in de zorg: "werken in 7 niveaus" en het bevorderen van eignaarschap. Door het differentiëren op 7 niveaus kunnen wij goed aansluiten op de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Iedere leerling krijgt wat hij/zij nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Wij vertellen u graag meer over het onderwijs op de Mienskip in Buitenpost!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Excellent onderwijs, vernieuwend en innovatief.
 • Onderwijs op maat, de volgende stap voor jou!
 • Meertalig onderwijs, de Friese en Engelse taal.
 • Eigenaarschap, het gaat over jouw ontwikkeling!
 • Vreedzame school, een fijne leeromgeving!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een stabiel aantal leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232
Landelijk gemiddelde
212

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven