Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3 9285 SZ Buitenpost

  • De Mienskip is een excellente school. Wij blinken uit in onze zorgstructuur. Ons onderwijs sluit goed aan bij wat kinderen nodig hebben.
  • Elk niveau heeft zijn eigen aanpak. Zo passen we de instructie en de opdrachten aan, bij wat een kind nodig heeft.
  • De Mienskip is gecertifeerde 3-talige  school en biedt onderwijs vanaf groep 1 t/m 8 aan in de Engelse, Friese en Nederlandse taal.
  • Door de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen, gaan ze op ontdekking uit. Op deze wijze hebben ze plezier en komen ze tot leren.
  • Op de Mienskip is aandacht voor ieders talent. Iedere leerling leert zijn/haar talenten herkennen en inzetten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen op obs de Mienskip zijn over het algemeen zeer tevreden over de school.


Tevredenheid
8,4

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders scoren de school met een 8,1. Uit de resultaten vanuit de vragenlijst kan gesteld worden dat de ouders in het algemeen tevreden zijn. Het hoogst scoren de ouders de vraag: Gaat uw kind met plezier naar school met een 8,7

Jaarlijks, en doorlopend, middels koffieochtenden en gesprekken, worden ouders bevraagd op de tevredenheid. 

 
Tevredenheid
8,6

Terug naar boven