Basisschool de Mienskip

Groenkamp 3 9285 SZ Buitenpost

  • De Mienskip is een excellente school. Wij blinken uit in onze zorgstructuur. Ons onderwijs sluit goed aan bij wat kinderen nodig hebben.
  • Elk niveau heeft zijn eigen aanpak. Zo passen we de instructie en de opdrachten aan, bij wat een kind nodig heeft.
  • Wij werken in domeinen. Onze domeinen zijn: Sport & Spel, Taal & Cultuur, Mens & Maatschappij, Kunst & Expressie en Natuur & Techniek.
  • De Mienskip is gecertifeerde 3-talige+ school en biedt onderwijs vanaf groep 1 t/m 8 aan in de Engelse, Friese en Nederlandse taal.
  • Op de Mienskip is aandacht voor ieders talent. Elk jaar vindt er een talengesprek plaats. Kinderen leren de talenten bewust in te zetten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen op obs de Mienskip zijn over het algemeen zeer tevreden over de school.

De hoogste cijfers worden gegeven over de tevredenheid van de expressievakken en gymnastiek (gemiddeld 9,3) en het contact van de docent met de leerlingen (gemiddeld 9,1). De zaakvakken krijgen in het tevredenheidsonderzoek de laagste beoordeling (7,5)

Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De ouders scoren de school met een 8,1. Uit de resultaten vanuit de vragenlijst kan gesteld worden dat de ouders in het algemeen tevreden zijn. Het hoogst scoren de ouders de vraag: Gaat uw kind met plezier naar school met een 8,7

Jaarlijks, en doorlopend, middels koffieochtenden en gesprekken, worden ouders bevraagd op de tevredenheid. 

 
Tevredenheid
8,2

Terug naar boven