Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92 1063 KX Amsterdam

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Foto's zijn van:  Architectenbureau:
Rudy Uytenhaak

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Immanuelschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Naast deze gegevens bent u uiteraard van harte welkom om bij ons op school een kijkje te nemen, kennis te maken met ons onderwijs en de sfeer te proeven. Op onze website vindt ook nog meer informatie.

Hopelijk tot ziens op de Immanuel!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kwaliteitsgericht
  • Pedagogische veiligheid
  • Maatwerk
  • Samenwerking
  • Brede ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Immanuelschool is al jaren een gevestigde naam in stadsdeel Nieuw-West. Aankomend schooljaar (2017-2018) wordt onze nieuwbouw opgeleverd, waardoor we een groei in het aantal leerlingen verwachten. Tot nu toe is het aantal leerlingen op onze school redelijk stabiel, wat wij voornamelijk wijden aan ons sterk pedagogisch klimaat, de evenwichtige, multiculturele populatie op onze oecumenische basisschool en de persoonlijke aandacht voor leerlingen en hun talenten. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
144
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Immanuelschool verwijst voor opvang naar Impuls of de Blije Bij. Beide opvangorganisaties komen kinderen na schooltijd halen en verzorgen opvang tijdens studiedagen en vakanties.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Zie toegevoegde bijlagen. 

Wij nemen veiligheid en een gezond leef- en leerklimaat zeer serieus op de Immanuel.

Terug naar boven