Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92 1063 KX Amsterdam

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Foto's zijn van:  Architectenbureau:
Rudy Uytenhaak

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,7
Vergelijkbare scholen
8,2

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

De tevredenheidspeiling wordt niet alleen onder leerlingen, maar ook onder ouders van leerlingen afgenomen. Uit de peiling blijkt dat 87 procent van de ouders hun kind met plezier naar school ziet gaan. 82 procent van de ouders voelt zich thuis op de Immanuelschool. Uit de peiling blijkt ook terug te komen dat wij een buurtschool zijn: nabijheid van de school is het belangrijkste motief van ouders om voor onze school te kiezen. 

Ouders van kinderen die op onze school zitten zijn voornamelijk tevreden over de aandacht voor gymnastiek die wij bieden, gevolgd door de informatievoorzieningen over het kind en de omgang van de leerkrachten met de leerlingen. Ook de aandacht voor rekenen en taal wordt (met 78 procent en 74 procent) goed beoordeeld. 

De Immanuelschool wordt over het algemeen beoordeeld als een school waar rust en orde heerst (volgens 81 procent van de ouders). 83 procent van de ouders is tevreden over de duidelijkheid van de schoolregels die op onze school gehanteerd worden. 

Tevredenheid
6,4

Terug naar boven