Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92 1063 KX Amsterdam

  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Schoolfoto van Immanuelschool
  • Foto's zijn van:  Architectenbureau:
Rudy Uytenhaak

Contactgegevens

Immanuelschool

Jan de Louterstraat 92
1063 KX Amsterdam

Telefoon:
020-6131883
Schoolwebsite:
www.basisschoolimmanuel.nl
E-mailadres:
immanuelschool@amosonderwijs.nl

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep

Aantal scholen:
28
Aantal leerlingen:
7213
Website schoolbestuur:
www.amosonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Amsterdam/Diemen

Terug naar boven