Openbare Basisschool De Fontein

Heilooerdijk 136 1814 LS Alkmaar

  • Kinderen die lezen leuk vinden gaan het veel doen. Wie goed kan lezen kan beter leren.
  • Kinderen trainen hun vaardigheden. Hier doen ze mee aan de rekenwedstrijd.
  • In de school is gaan we op een fijne manier met elkaar om. Er wordt actief gewerkt aan sociale competenties en burgerschap.
  •  In alle groepen wordt gewerkt met de thema's van IPC. Kinderen leren door te  onderzoeken informatie te verwerken en te reflecteren.

Het team

Toelichting van de school

De school werkt met goed en betrokken personeel. Er is een mix van man en vrouw en van jong en oud. Er is jeugdigheid en ervaring.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte en verlof van een leerkracht komt er in principe een invalkracht van ons bestuur. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern naar een oplossing gezocht, bijvoorbeeld door een groep te verdelen. Bij hoge uitzondering kan het gebeuren dat er een groep naar huis wordt gestuurd, na melding aan de inspectie. U moet er dan van uitgaan, dat we al het mogelijke hebben gedaan om opvang en vervanging te regelen. Bij geen opvang thuis kunnen kinderen op school, in een andere groep, worden opgevangen. De kinderen worden nooit zonder kennisgeving naar huis gestuurd.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Fontein werkt samen met vakdocenten. Er is een vakdocent gym, een vakdocent humanistische vorming (HVO) en er zijn taalspecialisten in de school aanwezig.

Voor de culturele ontwikkeling wordt gewerkt met vakdocenten muziek, dans, drama en beeldende vorming. De vakdocenten zijn professionals van Artiance, de cultuurinstelling van Alkmaar. Hierdoor krijgen de kinderen altijd les van de beste docenten die op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen.

De vakdocent gym geeft onder schooltijd twee keer per week de gymlessen aan groep 3 t/m 8.  Na schooltijd worden er sportlessen gegeven met Sport X. Sport X werkt samen met sportclubs en sportverenigingen. Daardoor maken kinderen kennis met verschillende sporten.

De vakdocent HVO geeft een keer per week HVO les aan de groepen 7 en 8.

De vakdocenten werken samen met de school aan een brede ontwikkeling bij de kinderen.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Terug naar boven