Openbare Basisschool De Fontein

Heilooerdijk 136 1814 LS Alkmaar

  • Kinderen die lezen leuk vinden gaan het veel doen. Wie goed kan lezen kan beter leren.
  • Het onderwijs wordt in samenhang aangeboden. Er is een beredeneerd aanbod van taal en rekenen.
  •  In alle groepen wordt gewerkt met de thema's van IPC. Kinderen leren door te  onderzoeken, informatie te verwerken en te reflecteren.
  • Kinderen trainen hun vaardigheden. Hier doen ze mee aan de rekenwedstrijd.
  • In de school is zichtbaar hoe wij met elkaar omgaan. Er wordt actief gewerkt aan sociale competenties en burgerschap.

Contactgegevens

Openbare Basisschool De Fontein

Heilooerdijk 136
1814 LS Alkmaar

Telefoon:
0725115900
Schoolwebsite:
fontein-alkmaar.nl
E-mailadres:
directiefontein@ronduitonderwijs.nl

Volg deze school

Bestuursgegevens

Schoolbestuur

Stichting Ronduit

Aantal scholen:
22
Aantal leerlingen:
3810
Website schoolbestuur:
www.ronduitonderwijs.nl

Samenwerkingsverband

Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland PO

Terug naar boven