Openbare Basisschool De Fontein

Heilooerdijk 136 1814 LS Alkmaar

 • Kinderen die lezen leuk vinden gaan het veel doen. Wie goed kan lezen kan beter leren.
 • Kinderen trainen hun vaardigheden. Hier doen ze mee aan de rekenwedstrijd.
 • In de school is gaan we op een fijne manier met elkaar om. Er wordt actief gewerkt aan sociale competenties en burgerschap.
 • In alle groepen wordt gewerkt met de thema's van IPC. Kinderen leren door te onderzoeken informatie te verwerken en te reflecteren.

In het kort

Toelichting van de school

De Fontein is een openbare school die valt onder de verantwoordelijkheid van stichting Ronduit. De school is de enige openbare school in de wijken Overdie en Kooimeer. De school heeft hoge ambities en heeft faciliteiten om deze waar te maken. Er zijn voorzieningen voor meer- en hoogbegaafde kinderen en er is goede zorg voor kinderen die het leren moeilijk vinden. Talent wordt benut. Er is extra aandacht voor ICT, mediawijsheid, cultuur, Engels en sport. Belangrijk zijn onze basiswaarden: 'ik ben verantwoordelijk, ik toon respect en ik zorg voor veiligheid'. U bent welkom voor een persoonlijk gesprek over uw kind.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Plezier
 • Betekenisvol
 • Actief
 • Doelgericht
 • Samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Fontein is een kleine en intieme school in een goed uitgerust en mooi gebouw. Dit gebouw stelt ons in staat om alle kinderen van peuter tot groep 8 een veilige en goede speel- en leerplek te geven. De leerkrachten kennen de kinderen, weten wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Ook buiten is voor alle leeftijden ruime en gevarieerde speelplek. Er is ruimte voor spel en sport.
Om de kinderen goed te begeleiden maakt de school kleine klassen. Hierdoor kan de leerkracht goed onderwijs geven en heeft hij tijd om aandacht te geven aan alle kinderen.

Het aantal jonge kinderen in de wijk neemt af. Er worden minder kinderen geboren en ouders van jonge kinderen zijn de uit de wijk verhuisd. Een aantal ouders van niet-Nederlandse afkomst is terug gekeerd naar het oorspronkelijke moederland. Hierdoor is het leerlingaantal de afgelopen jaren gedaald. Onderzoek laat zien dat de oudertevredenheid over de school hoog is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
87
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en mogen de kinderen naar binnen. De ouders van de groepen 1/2 mogen met hun kinderen mee naar het lokaal. De ouders van de groepen 3 t/m 8 nemen afscheid van hun kind bij de entree van de school. Hierdoor kunnen de kinderen rustig naar binnen en waarborgen we dat de lessen op tijd beginnen.

Om 8.30 uur gaat de tweede schoolbel en starten wij de lessen. De onderwijstijd wordt optimaal benut en de dag begint prettig en rustig.

Belangrijke basiswaarden van de school zijn:
- ik ben verantwoordelijk
- ik toon respect
- ik zorg voor veiligheid

Kinderen, ouders en leerkrachten werken hier actief aan.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven