Openbare Basisschool De Fontein

Heilooerdijk 136 1814 LS Alkmaar

  • Kinderen die lezen leuk vinden gaan het veel doen. Wie goed kan lezen kan beter leren.
  • Het onderwijs wordt in samenhang aangeboden. Er is een beredeneerd aanbod van taal en rekenen.
  •  In alle groepen wordt gewerkt met de thema's van IPC. Kinderen leren door te  onderzoeken, informatie te verwerken en te reflecteren.
  • Kinderen trainen hun vaardigheden. Hier doen ze mee aan de rekenwedstrijd.
  • In de school is zichtbaar hoe wij met elkaar omgaan. Er wordt actief gewerkt aan sociale competenties en burgerschap.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen gaan graag naar school en voelen zich hier veilig. Ze zijn heel tevreden over wat ze leren op de Fontein en over de meesters en juffen. De leerlingen zijn tevreden over de schooltijden en dat ze 's morgens allemaal fruit en water meenemen naar school. De leerlingen zijn ontzettend enthousiast over IPC en alles wat ze hierbij leren en op welke manier ze dit leren. De kinderen willen graag leren hoe zij klasgenoten goede feecback kunnen geven en dit ook vaker toepassen. De leerlingen vinden dat ze nog gezelliger met elkaar kunnen omgaan door onderling meer respect te tonen. Ze willen cyberpesten blijven voorkomen door hier meer over te praten.

Tevredenheid
8,5
Vergelijkbare scholen
8,1

Terug naar boven