Openbare Basisschool De Fontein

Heilooerdijk 136 1814 LS Alkmaar

  • Kinderen die lezen leuk vinden gaan het veel doen. Wie goed kan lezen kan beter leren.
  • Kinderen trainen hun vaardigheden. Hier doen ze mee aan de rekenwedstrijd.
  • In de school is gaan we op een fijne manier met elkaar om. Er wordt actief gewerkt aan sociale competenties en burgerschap.
  •  In alle groepen wordt gewerkt met de thema's van IPC. Kinderen leren door te  onderzoeken informatie te verwerken en te reflecteren.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen gaan graag naar school en voelen zich hier veilig. Ze zijn heel tevreden over wat ze leren op de Fontein en over de meesters en juffen. De leerlingen zijn tevreden over de schooltijden en dat ze 's morgens allemaal fruit en water meenemen naar school. De leerlingen willen graag leren hoe zij klasgenoten goede feedback kunnen geven en dit ook vaker toepassen. Ze willen cyberpesten blijven voorkomen door hier meer over te praten. De leerlingen zijn zeer tevreden over de methode KiVa, voor sociaal-emotionele ontwikkeling en anti-pesten. 

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven