Praktijkcollege Zoetermeer

Dr. J.W. Paltelaan 1 2712 RN Zoetermeer

Schoolfoto van Praktijkcollege Zoetermeer

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het maart wordt de ProZo!-enquete gehouden onder leerlingen en ouders/verzorgers. Dit onderzoek wordt ieder jaar afgenomen in de periode februari tot en met april. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan de ProZo!-vragenlijst van de Sectorraad Praktijkonderwijs om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
7,2
vergelijkbare scholen
7,3

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In de 1e helft van 2022 zijn de Prozo leerling enquêtes afgenomen.

In schooljaar 2022-2023 worden deze weer afgenomen onder de leerlingen en ook onder de ouders.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,6

Terug naar boven