Praktijkcollege Zoetermeer

Dr. J.W. Paltelaan 1 2712 RN Zoetermeer

Schoolfoto van Praktijkcollege Zoetermeer

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen in het praktijkonderwijs hebben vooral moeite met het schoolse leren. Zij leren veel beter in de praktijk en daarom worden ze binnen onze school voor praktijkonderwijs heel direct en concreet voorbereid op een baan.

Het onderwijs op het Beroepscollege Zoetermeer Praktijk is erop gericht de positieve kwaliteiten van onze leerlingen te versterken en ze deze ook te leren gebruiken. We doen dit door juist te benadrukken wat de leerling wèl goed kan en door veelvuldig te oefenen op die gebieden waar ontwikkeling mogelijk is.

Ontdek je talent ! 

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Praktijkonderwijs
  • Werken aan reeel zelfbeeld
  • Vergroten zelfvertrouwen
  • Realiseren zelfsturing

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Praktijkcollege Zoetermeer heeft haar positie als school voor praktijkonderwijs versterkt. Het aantal aanmeldingen is zeer voorspoedig verlopen.

Er zijn 64 nieuwe leerlingen aangenomen voor de 1e klas, dit betekent dat er vier klassen van 16 leerlingen komen in schooljaar 2022-2023.

De totale schoolgrootte wordt ongeveer 260 leerlingen, een stijging van 20 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
248

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven