Isendoorn College

Lage Weide 1 7231 NN Warnsveld

  • In onze Betakaap is een grote onderzoeksruimte voor vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT etc
  • Schoolfoto van Isendoorn College
  • In de Betakaap werken aan je eigen onderzoek voor het profielwerkstuk
  • Op zoek naar je grenzen, o.a. bij het vak beeldende vorming
  • Veel aandacht voor sport in de vaklessen lo, tijdens de talentstroom sport en ook bij het  examenvak Bewegen Sport en Maatschappij

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het onderwijsbeleid van het Isendoorn College is vastgelegd in het nieuwe schoolplan 2024-2028. In het strategisch beleidsplan staat onze missie, visie en identiteit. Daarnaast hebben we voor de komende vier jaar onze belangrijkste ambities gekoppeld aan doelstellingen. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Isendoorn College biedt haar leerlingen een veelzijdige, inspirerende en uitdagende leeromgeving waarin leerlingen alle kans krijgen om hun persoonlijke talenten te ontplooien. Ook voor leerlingen die meer dan gemiddelde ondersteuning nodig hebben, biedt de school veel mogelijkheden om zich maximaal te ontwikkelen. Leerlingen die zich gesteund en uitgedaagd voelen, ouders die daarbij actief helpen en een schoolomgeving die extra mogelijkheden biedt, maken de kans op een succesvol leerproces optimaal. In het ondersteuningsprofiel van het Isendoorn College is verwoord wat de school zelf in huis heeft aan ondersteunende structuren en wat daarnaast met hulp van het samenwerkingsverband regio Zutphen kan worden gearrangeerd als er toch een groter vangnet nodig blijkt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven