Isendoorn College

Lage Weide 1 7231 NN Warnsveld

 • In onze Betakaap is een grote onderzoeksruimte voor vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT etc
 • Schoolfoto van Isendoorn College
 • In de Betakaap werken aan je eigen onderzoek voor het profielwerkstuk
 • Op zoek naar je grenzen, o.a. bij het vak beeldende vorming
 • Veel aandacht voor sport in de vaklessen lo, tijdens de talentstroom sport en ook bij het examenvak Bewegen Sport en Maatschappij

In het kort

Toelichting van de school

 

Het Isendoorn College is een rooms-katholieke scholengemeenschap te Warnsveld voor (tweetalig) vwo, havo en mavo. Modern en uitdagend onderwijs, een plezierig schoolklimaat en een internationale oriëntatie zijn de belangrijkste kenmerken van het Isendoorn College. De school ziet zichzelf als een instituut in beweging zij besteedt veel aandacht het ontwikkelen van het onderwijs. Het Isendoorn College zoekt maximale verbinding met de haar omringende samenleving. Van haar medewerkers verwacht de school dat zij open staan voor leerlingen, voor elkaar, voor nieuwe ontwikkelingen en zelfontplooiing.

Kenmerken van de school

 • Een katholieke identiteit
 • weten, warmte, waarde
 • Wereldschool
 • Tweetalig onderwijs (mhv)
 • mavo, havo, vwo

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • vwo
 • atheneum

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1738

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?