Isendoorn College

Lage Weide 1 7231 NN Warnsveld

  • In onze Betakaap is een grote onderzoeksruimte voor vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT etc
  • Schoolfoto van Isendoorn College
  • In de Betakaap werken aan je eigen onderzoek voor het profielwerkstuk
  • Op zoek naar je grenzen, o.a. bij het vak beeldende vorming
  • Veel aandacht voor sport in de vaklessen lo, tijdens de talentstroom sport en ook bij het  examenvak Bewegen Sport en Maatschappij

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroomcijfers van het Isendoorn College in zowel de onder- als de bovenbouw van het mavo en het vwo stemmen al jaren tot tevredenheid. Ons beleid om dit op een door ons gewenst niveau te brengen is succesvol.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Het Isendoorn College streeft  naar slaagpercentages die rond het landelijk gemiddelde liggen. De cijfers van de mavo vertekenen enorm. Doordat alle leerlingen zijn ingeschreven op een nevenvestiging klopt het slagingspercentage niet. De leerlingen zijn ingeschreven op nevenvestiging 08LP02. Het slagingspercentage was 79%.


Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Wij vinden de examencijfers van het Isendoorn tenminste op het landelijk gemiddelde moeten zitten. Het afgelopen jaar zijn we daar ruimschoots in geslaagd.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven