Isendoorn College

Lage Weide 1 7231 NN Warnsveld

  • In onze Betakaap is een grote onderzoeksruimte voor vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT etc
  • Schoolfoto van Isendoorn College
  • In de Betakaap werken aan je eigen onderzoek voor het profielwerkstuk
  • Op zoek naar je grenzen, o.a. bij het vak beeldende vorming
  • Veel aandacht voor sport in de vaklessen lo, tijdens de talentstroom sport en ook bij het  examenvak Bewegen Sport en Maatschappij

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 hebben de brugklasleerlingen en de leerlingen van klas drie de tevredenheidsmeting ingevuld..Uit eerdere de onderwijsprestatiemetingen is ook al gebleken dat leerlingen tevreden zijn over de school. De school krijgt een mooi rapportcijfer zeker in vergelijking met het landelijk gemiddelde. We zien wel dat het cijfer minder hoog is dan de afgelopen jaren. Dat betekent er verbeterpunten zijn. De verbeterpunten worden besproken met docenten en leerlingen.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Isendoorn College staat bekend om haar levendige, sociale en veilige schoolklimaat. De school kent een groot aantal activiteiten op het gebied van cultuur, sport en maatschappij. Het Isendoorn College hecht veel waarde aan een brede ontplooiing van haar leerlingen, alsmede aan de ontwikkeling van gemeenschapszin. Daarbij hanteert zij de volgende kernwaarden:

·         Leerling centraal: het belang van de leerling is uitgangspunt voor de organisatie van de school

·         Evenwichtige ontwikkeling: we bieden ieders hoofd, hart en lichaam de kennis, vaardigheden en (leer)houding aan die nodig zijn om in samenhang met het belang van anderen, eigen individuele kwaliteiten te kunnen ontwikkelen

·         Respect: we hebben respect voor de ander, voor wat van een ander is en voor wat anders is

·         Internationaal: in ons denken en doen overstijgen we de Nederlandse cultuur

·         Katholiekchristelijk: we vinden inspiratie in de katholiekchristelijke traditie

·         Verantwoordelijkheid: we gaan op een verantwoordelijke wijze om met de mensen en de wereld om ons heen

·         Leren van elkaar: onze leerlingen zijn waar mogelijk leraar en leraren waar mogelijk leerling

·         Onderling vertrouwen: we vertrouwen op ieders goede bedoelingen

·         Openheid: we werken transparant, in een open klimaat en met een kritische geest

·         Cultuurbesef: de beleving van kunst en cultuur vinden we een essentieel onderdeel voor leerlingen van het Isendoorn.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het (landelijke) tevredenheidsonderzoek onder ouders van klas 1 en 3 is uitgevoerd in het schooljaar 2021-2022. Uit de ingevulde vragenlijsten blijkt dat ouders van onze leerlingen zeer tevreden zijn over de school. Gemiddeld komt het resultaat uit op een 8,4.

Een uitstekend resultaat, al wil dat natuurlijk niet zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn!  We blijven er hard aan werken om de tevredenheid op niveau te houden. Overigens lieten onderwijsprestatiemetingen in eerdere jaren een zelfde positief beeld zien.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven