St-Gregorius College

Van Asch van Wijckskade 20 3512 VS Utrecht

Schoolfoto van St-Gregorius College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het St-Gregorius College staat voor creativiteit, ondernemingslust en veiligheid. De leerlingen ontwikkelen zich tot wereldburgers met lef en initiatief.   Onze professionele cultuur stelt ons in staat om de volgende doelen te bereiken:

- ons onderwijsprofiel is onderscheidend en toekomstbestendig

- ons leer- en leefklimaat is veilig, inspirerend en uitnodigend

- onze leerlingen behalen goede onderwijsresultaten

- we hebben een positief imago

- in de organisatie is de basis op orde. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het pedagogisch klimaat – de omgang met elkaar – is de basis van de school. De basis van ons pedagogisch klimaat wordt gevormd door positieve psychologie.

PBS

De school werkt met Positive Behaviour Support (PBS), een schoolbrede aanpak die zich richt op veiligheid, vertrouwen en het versterken van gewenst gedrag, en het voorkomen van probleemgedrag. Bij de begeleiding van leerlingen werken we oplossingsgericht, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar wat goed gaat.

Samenwerkingsverband Sterk VO

Om passend onderwijs te kunnen verzorgen maakt het St-Gregorius College deel uit van het samenwerkingsverband SterkVO. Wanneer leerlingen tijdens die ontwikkeling vastlopen of dreigen vast te lopen, begeleiden we hen extra in school. Het schoolondersteuningsplan van het St-Gregorius College (met Descart en Waldorf Utrecht) maakt onderdeel uit van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband SterkVO.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven