St-Gregorius College

Van Asch van Wijckskade 20 3512 VS Utrecht

Schoolfoto van St-Gregorius College

In het kort

Toelichting van de school

Toekomstgericht onderwijs

Op het St-Gregorius College leiden we leerlingen op voor de wereld van nu en van morgen. Zo voorzien we in de behoefte aan zelfbewuste mensen die een bijdrage leveren aan de samenleving. Onze school biedt leerlingen al 150 jaar de ruimte om in een veilige en vertrouwde omgeving hun vleugels uit te slaan.

Descart & Waldorf Utrecht

Door op respectvolle wijze met elkaar om te gaan en gezamenlijk(e) activiteiten te organiseren, creëren we een leeromgeving waarin iedereen zich thuis voelt en waarin iedereen het best tot zijn recht komt. Met elkaar maken we de schooltijd op zowel Descart (design, science & art) als Waldorf Utrecht (vrijeschool) tot een onvergetelijke tijd.  

Kenmerken van de school

  • creativiteit
  • ondernemend onderwijs
  • wereldburgerschap
  • vrijeschool
  • persoonlijk

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • brede brugklas
  • havo / vwo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t
  • havo
  • atheneum

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op het St-Gregorius College verbinden we leren zoveel mogelijk aan de praktijk, vaak samen met gespecialiseerde organisaties en dikwijls buiten onze school. Op Waldorf Utrecht bieden we modern vrijeschool voortgezet onderwijs. Leerlingen groeien op tot vrij denkende mensen die met daadkracht en aandacht in het leven staan.Leerlingen van Descart bouwen aan hun ontwikkeling via design, science en kunst, vanuit de overtuiging dat creativiteit een onmisbare bijdrage levert aan de identiteit van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde is voor succes.Waldorf Utrecht en Descart zijn onderdeel van het St-Gregorius College.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
336

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven