St-Gregorius College

Van Asch van Wijckskade 20 3512 VS Utrecht

Schoolfoto van St-Gregorius College

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Het St-Gregorius College is een school die leerlingen kansen biedt. Elk kind heeft recht op gelijke kansen. Veel van de leerlingen op het Gregorius College stroomt met een hoger diploma af dan het advies waarmee ze op de school zijn binnen gekomen. Het onderbouwrendement van de school ligt ver boven het gemiddelde. Hiervoor ontving de school in 2018 een compliment van de inspectie.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het meerjaarsgemiddelde dat de inspectie hanteert, is voor het St-Gregorius College boven de norm. Dat betekent dat de school beter presteert dan vergelijkbare scholen, op basis waarvan de norm is gebaseerd. De inspectiegegevens laten zien dat de school ervoor zorgt dat meer leerlingen dan op vergelijkbare scholen, op een hoger niveau doorstromen. De school biedt leerlingen volop kansen. Het St-Gregorius College is een school die extra aandacht heeft voor de kansen voor leerlingen. Veel leerlingen stromen op naar een hoger niveau. 50% van de leerlingen die op het Gregorius College een vwo-examen doet, is niet met een vwo-advies binnen gekomen.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Op alle kwaliteitsnormen volgens de inspectie scoort de school voldoende. Het St-Gregorius College presteert beter dan vergelijkbare scholen, op basis waarvan de norm is gebaseerd. De inspectiegegevens laten zien dat de school ervoor zorgt dat meer leerlingen dan op vergelijkbare scholen, op een hoger niveau doorstromen. Het St-Gregorius College is een school die extra aandacht heeft voor de kansen voor leerlingen. Gevolg is wel dat de slagingspercentages onder het landelijk gemiddelde liggen. Het bovenbouwrendement van de school ligt echter boven de norm. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Op alle kwaliteitsnormen volgens de inspectie scoort de school voldoende. Het St-Gregorius College presteert beter dan vergelijkbare scholen, op basis waarvan de norm is gebaseerd. De inspectiegegevens laten zien dat de school ervoor zorgt dat meer leerlingen dan op vergelijkbare scholen, op een hoger niveau doorstromen. Het St-Gregorius College is een school die extra aandacht heeft voor de kansen voor leerlingen. Gevolg is wel dat de examencijfers onder het landelijk gemiddelde liggen. Het bovenbouwrendement van de school ligt echter boven de norm.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het St-Gregorius College biedt leerlingen kansen. Er is veel doorstroom naar hogere opleidingen. Het aantal vmbo-leerlingen daat doorgaat naar de havo is bovengemiddeld. Vanuit het vwo gaan bovengemiddeld veel leerlingen naar de universiteit.
Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijskwaliteit St-Gregorius is absoluut op orde: we scoren voldoende op alle kwaliteitsnormen volgens de inspectie. Het meerjaarsgemiddelde dat de inspectie hanteert, is voor het St-Gregorius College boven de norm. Dat betekent dat de school beter presteert dan vergelijkbare scholen, op basis waarvan de norm is gebaseerd. De inspectiegegevens laten zien dat de school ervoor zorgt dat meer leerlingen dan op vergelijkbare scholen, op een hoger niveau doorstromen. De school biedt leerlingen volop kansen. Het St-Gregorius College is een school die extra aandacht heeft voor de kansen voor leerlingen. Veel leerlingen stromen op naar een hoger niveau. 50% van de leerlingen die op het Gregorius College een vwo-examen doet, is niet met een vwo-advies binnen gekomen. 

Terug naar boven