Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

Lyceumstraat 36 7572 CR Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

Profielkeuze

Toelichting van de school

Hieronder is de verdeling van leerlingen over de profielen in de bovenbouw van het HAVO en VWO weergegeven. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Voor de school aan de Lyceumstraat staan hieronder de belangrijkste speerpunten voor de komende twee jaar:

 


In de opbrengsten van ons onderwijs willen wij bovengemiddeld scoren. Dit moet zich vertalen zich in verbeterde rendementen, ook in de bovenbouw van Havo en VWO en in CE-cijfers die voor alle vakken boven het landelijk gemiddelde liggen.

We hebben hoge verwachtingen van onszelf en van onze leerlingen. De lat ligt hoog en wij nemen ons voor om de leerlingen te helpen over deze lat te komen. Voor de locatie als geheel is er een aantal speerpunten te zien die in ieder afdelingsplan terugkeren en daar zichtbaar worden naast afdelingsspecifieke zaken.

 

Doorlopende leerlijnen

Reeds enkele jaren is er specifieke aandacht voor de doorlopende leerlijnen. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het beste uit leerlingen kan worden gehaald.

We maken deze aandacht specifiek zichtbaar op een aantal terreinen:

  • Doorlopende leerlijn bij de vakken
  • Onderhoud taal en onderhoud rekenen.
  • Onderzoek doen
  • Persoonlijk programma

 

Selectie en determinatie

In het proces van selectie en determinatie spelen toetsen een belangrijke rol. Goede toetsen laten op een adequate wijze de voortgang van een leerling zien en kunnen helpen bij de keuze voor het vervolg. Met betrekking tot toetsing is winst te halen. Wij willen ook het geheel van selectie en determinatie verder verbeteren.

 

Keuzes van leerlingen:


 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Dit is het Schoolondersteuningsprofiel van locatie Lyceumstraat van het Twents Carmel College.

Deze pdf versie van het schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen die scholen jaarlijks in- en aanvullen om hun onderwijs en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio.

Twents Carmel College valt onder het regionaal samenwerkingsverband VO Twente 23.02. Binnen dit samenwerkingsverband wordt de gang van zaken rondom ondersteuning en passend onderwijs regionaal afgestemd. Meer informatie is te vinden op de website van het samenwerkingsverband. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven