Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

Lyceumstraat 36 7572 CR Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College kent een eigen Systeem van Kwaliteitszorg. Onderdeel hiervan is het periodiek bevragen van leerlingen en ouders over hun tevredenheid over de school en het onderwijs. Aan leerlingen op alle niveau's wordt gevraagd om hun mening te geven over allerlei zaken op school door het invullen van een vragenlijst.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Door te zorgen voor een goede sfeer waarin leerlingen zich thuis voelen, en het hanteren van enkele duidelijke schoolregels, wordt het schoolklimaat en de veiligheid op de Lyceumstraat gewaarborgd. Aan leerlingen en ouders wordt periodiek gevraagd hoe ze de veiligheid op school waarderen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College kent een eigen Systeem van Kwaliteitszorg. Onderdeel hiervan is het periodiek bevragen van leerlingen en ouders over hun tevredenheid over de school en het onderwijs. Aan ouders wordt gevraagd om hun mening te geven over allerlei zaken op school door het invullen van een vragenlijst. Hieronder staan de waarderingsscores van de ouders van de leerlingen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,2
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven