Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

Lyceumstraat 36 7572 CR Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

In het kort

Toelichting van de school

Het Twents Carmel College is een brede scholengemeenschap die voor heel Noordoost-Twente het voortgezet onderwijs verzorgt. Met ingang van schooljaar 2021-2022 is TCC-locatie Lyceumstraat een bovenbouwlocatie. Hier volgen leerlingen vanaf leerjaar 3 onderwijs op havo, vwo (inclusief gymnasium) en vwo-extra niveau.

De Lyceumstraat staat voor een hoge kwaliteit van onderwijs in een veelzijdige en uitdagende leer- en werkomgeving, waar nodig op maat en met ruimte voor eigen keuzes. Cultuur, sport, maatschappelijke oriëntatie en sfeer zijn belangrijke elementen. De Lyceumstraat hecht aan normen en waarden, creativiteit, openheid, vertrouwen en respect.

De kernwaarden van het Twents Carmel College zijn:

 • Keuzevrijheid
 • Betrokkenheid
 • Band met omgeving
 • Brede vorming
 • Professionele leercultuur

Kenmerken van de school

 • De bovenbouw op maat voor jou!

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1505

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven