Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

Lyceumstraat 36 7572 CR Oldenzaal

Schoolfoto van Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat

In het kort

Toelichting van de school

Twents Carmel College is een brede scholengemeenschap die voor NO Twente het totale aanbod voor voortgezet onderwijs verzorgt.

Op de school aan de Lyceumstraat wordt  in de onderbouw (klas 1 en 2) het onderwijs in de volle breedte aangeboden (vmbo, havo en vwo). Binnen het VWO kan gekozen worden voor een gymnasium route en een vwo extra route.

Vmbo leerlingen stromen daarna door naar klas 3 op de school aan de Potskampstraat waar alle sectoren en leerwegen (bbl, kbl, gl en tl) worden aangeboden. Havo- alsook vwo-leerlingen (zowel atheneum als ook gymnasium)  vervolgen hun onderwijsloopbaan tot aan het examen op de school aan de Lyceumstraat. 

De kernwaarden van het Twents Carmel College zijn:

 • Keuzevrijheid
 • Betrokkenheid
 • Band met omgeving
 • Brede vorming
 • Professionele leercultuur

Op de locatie wordt onderwijs geboden in een zo veelzijdig en uitdagend mogelijke leer- en werkomgeving, waar nodig op maat gesneden en met ruimte om eigen keuzes te maken.

Kenmerken van de school

 • normen en waarden
 • creativiteit
 • open sfeer
 • vertrouwen en respect
 • brede onderbouw, h/v bovenbouw

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Voor alle aangeboden onderwijsniveau's wordt hieronder het totaal aantal leerlingen en de verdeling over de onderwijssoorten aangegeven.

Voor leerjaar 1 en 2 geldt: brede onderbouw. De groepsgrootte in klas 1 en 2 is maximaal 32 leerlingen. De vmbo groepen, met name basis beroepsgerichte klassen, zijn gemiddeld kleiner.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1453

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven