Lentiz | Floracollege

Burgemeester Elsenweg 8 2671 DC Naaldwijk

  • Op het Floracollege voel je je thuis.
  • Schoolkluisjes in de aula.
  • Leerlingen hebben pauze in de aula.
  • Eén van de praktijkvakken is koken.
  • In de les met je digitale leermiddelen en boeken.

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

Schooljaar 2020/2021
Naast een verplicht basisprogramma van de onderbouw (leerjaar 1 en 2) volgen leerlingen een keuzeprogramma. Hierin speelt praktische sectororiëntatie (PSO) een belangrijke rol in het keuzeproces met betrekking tot beroepsoriëntatie.  Verder is er de mogelijkheid, indien er voldoende belangstelling is, om in een Kunstklas of een Sportklas geplaatst te worden (dit kunt u bij inschrijving aangeven). Deze klassen werken aan speciale projecten en hebben meer Kunst & Cultuur (Kv1) of Bewegen& Sport (LO) op hun rooster.
Naast het programma van de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) kennen we ook keuzeprogramma’s, waarin de ambities van de leerling aan bod komen.
In leerjaar 3 doet elke leerling het beroepsgerichte vak: groen. In leerjaar 4 kiest de leerling uit 12 keuzearrangementen.
De stages in het bedrijfsleven spelen een belangrijke rol bij het aanleren van beroepscompetenties en het maken van een weloverwogen keuze ten aanzien van het vervolgonderwijs.
Ook bestaat er voor leerlingen in de onder- en bovenbouw de mogelijkheid om te leren in een internationaal perspectief.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

Het Lentiz Floracollege heeft vanuit het strategisch meerjarenplan (SMP) zich als doel gesteld dat leerlingen binnen de school werken volgens het ontwikkelingsgerichte onderwijsconcept leren op maat. Bij deze werkwijze hoort een andere vorm van begeleiden. Iedere leerling heeft een coach die aandacht besteedt aan leerstrategieën en het individuele leerproces.
Het leren op maat is een onderwijsconcept waarbij leerlingen onderwijs volgen in heterogene stamgroepen en bij zaakvakken ingedeeld zijn op het niveau van de leerling. Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Hier vindt u zowel het zorgbeleidsplan van het Floracollege als het zorgplan van het Samenwerkingsverband VO Westland. Daarnaast zijn aanvullende documenten rondom de zorg voor leerlingen toegevoegd.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven