Lentiz | Floracollege

Burgemeester Elsenweg 8 2671 DC Naaldwijk

  • Op het Floracollege voel je je thuis.
  • Schoolkluisjes in de aula.
  • Leerlingen hebben pauze in de aula.
  • Eén van de praktijkvakken is koken.
  • In de les met je digitale leermiddelen en boeken.

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Binnen de Lentiz onderwijsgroep zijn we gewend een twee-jaarlijkse tevredenheidsmeting onder leerlingen uit te voeren. In het voorjaar van 2016 is i.o.m. de directeuren VO een nieuwe vragenlijst doorgesproken en vastgesteld. Met de invoering van de wet op de Sociale Veiligheid binnen scholen – per 1 augustus 2016 - is afgesproken dat deze meting past binnen de gevraagde en vereiste monitoring. Met het gebruiken van deze meting sluiten we ook aan op Vensters voor Verantwoording, zodat de regio ook via Scholen op de kaart correct en tijdig geïnformeerd worden over de tevredenheid van onze leerlingen in het algemeen en hun kijk op de sociale veiligheid binnen de school in het bijzonder.

In overleg met de directie van Floracollege is deze meting uitgezet in de maand januari 2020; onder de VMBO leerlingen in leerjaar 1 en 3.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het concept veiligheidsplan van het Floracollege.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

De school kent een goed georganiseerd eigen kwaliteitsplan. Vast onderdeel daarvan is de mening van onze ouders.

Om de twee jaar neemt de school een tevredenheidsonderzoek onder de ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 en 3 af. Daarbij gebruiken we een eigen vragenlijst, die geregeld in overleg met de ouderraad wordt bijgesteld en aangepast.   


Weergave

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Terug naar boven