Lentiz | Floracollege

Burgemeester Elsenweg 8 2671 DC Naaldwijk

  • Schoolkluisjes in de aula.
  • Leerlingen hebben pauze in de aula.
  • Eén van de praktijkvakken is koken.
  • How do you do?
  • Digitaal onderwijs

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Binnen de Lentiz onderwijsgroep zijn we gewend een twee-jaarlijkse tevredenheidsmeting onder leerlingen uit te voeren. Met de invoering van de wet op de Sociale Veiligheid binnen scholen is afgesproken dat deze meting past binnen de gevraagde en vereiste monitoring. Met het gebruiken van deze meting sluiten we ook aan op Vensters voor Verantwoording, zodat de regio ook via Scholen op de kaart correct en tijdig geïnformeerd worden over de tevredenheid van onze leerlingen in het algemeen en hun kijk op de sociale veiligheid binnen de school in het bijzonder.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlage vindt u het concept veiligheidsplan van het Floracollege.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De school kent een goed georganiseerd eigen kwaliteitsplan. Vast onderdeel daarvan is de mening van onze ouders.

Om de twee jaar neemt de school een tevredenheidsonderzoek onder de ouders van de leerlingen uit leerjaar 1 en 3 af. Daarbij gebruiken we een eigen vragenlijst, die geregeld in overleg met de ouderraad wordt bijgesteld en aangepast.   


Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven