Lentiz | Floracollege

Burgemeester Elsenweg 8 2671 DC Naaldwijk

  • Schoolkluisjes in de aula.
  • Leerlingen hebben pauze in de aula.
  • Eén van de praktijkvakken is koken.
  • How do you do?
  • Digitaal onderwijs

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De aanmeldingsprocedure bestaat uit het door ouders digitaal aanmelden van hun zoon of dochter waarna een afspraak wordt gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Dit kan via de website van het Lentiz Floracollege. De leerling moet aangemeld worden middels een (digitaal) aanmeldformulier. Dit dient voor 17 maart 2021 te gebeuren. De aanmelding is pas definitief nadat er een intakegesprek heeft plaatsgevonden.

Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Het advies van de basisschool is leidend en wordt onderbouwd door middel van een onderwijskundig rapport (OKR). Daarnaast gaan onze schoolambassadeurs op bezoek bij de basisscholen om aangemelde leerlingen met de leerkrachten van de basisscholen door te spreken. Uit deze gesprekken kan aanvullende informatie naar voren komen. Naast een uitgebreid kennismakingsgesprek met de leerling en zijn/haar ouders, is dit de basis voor plaatsing in het juiste onderwijstraject en verdere begeleiding van de leerling.  

Advies vmbo (met leerweg): alle leerlingen met een VMBO-leerwegadvies zijn toelaatbaar. Dit advies wordt door de verwijzende basisschool beschreven in een onderwijskundig rapport.
Aan het advies wordt een leerwegadvies gekoppeld namelijk: basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, gemengd of theoretische leerweg. Leerlingen die aangemeld worden, moeten dit advies van de basisschool schriftelijk kunnen overleggen. 

Ondersteuning
Het Floracollege biedt aan alle leerlingen een passend onderwijsaanbod. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Floracollege is in het schooljaar 2019/2020 gestart met het uitrollen van het ontwikkelingsgericht onderwijsconcept 'Leren op maat' in de brugklas. In het schooljaar 2020/2021 werken zowel leerjaar 1 als leerjaar 2 op deze manier. In dit onderwijsconcept wordt extra aandacht besteed aan executieve vaardigheden, is er ruimte om te kiezen en staat de relatie en leren op maat centraal. Allemaal elementen die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de leermotivatie van de leerlingen. We spreken leerlingen aan op hun intrinsieke motivatie door ze te laten werken aan thema’s van hun keuze. Ze werken aan vakoverstijgende projecten, op hun eigen niveau, zelfstandig of in groepjes. Daarbij vragen we ze actief om hulp van een vakdocent, als en wanneer dat nodig is. 

Binnen de opleiding is ruimte voor differentiatie: leerlingen kunnen verschillende vakken volgen op verschillende niveaus. Zo hebben ze maximaal de kans om hun talenten te ontplooien.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hier vindt u het meest recente oordeel van de inspectie, naast eventuele andere externe evaluaties die zijn uitgevoerd.

In oktober 2019 is Lentiz bezocht door de Inspectie voor het Onderwijs. Doordat alle indicatoren voldoende zijn, is er niet direct onderzoek gedaan bij het Floracollege. De Inspectie heeft geen aanleiding gezien om nader onderzoek uit te voeren. 

Lentiz onderwijsgroep is in algemene zin positief beoordeeld door de Inspectie. 

Terug naar boven