Lentiz | Floracollege

Burgemeester Elsenweg 8 2671 DC Naaldwijk

  • Op het Floracollege voel je je thuis.
  • Schoolkluisjes in de aula.
  • Leerlingen hebben pauze in de aula.
  • Eén van de praktijkvakken is koken.
  • In de les met je digitale leermiddelen en boeken.

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

Schooljaar 2018-2019
De aanmeldingsprocedure bestaat uit het door ouders persoonlijk aanmelden van hun zoon of dochter waarna een afspraak wordt gemaakt voor een kennismakingsgesprek. De leerling moet aangemeld worden middels een inschrijfformulier. Dit dient voor 6 maart 2019 te gebeuren.

Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Het advies van de basisschool is leidend en wordt onderbouwd doormiddel van een onderwijskundig rapport. Daarnaast gaan onze schoolambassadeursop bezoek bij de basisscholen om aangemelde leerlingen met de leerkrachten van de basisscholen door te spreken. Uit deze gesprekken kan aanvullende informatienaar voren komen. Naast een uitgebreid kennismakingsgesprek met de leerling en zijn ouders, is dit de basis voor plaatsing in het juiste onderwijstraject en verdere begeleiding van de leerling.  

Advies vmbo (met leerweg): Alle leerlingen met een VMBO-leerwegadvies zijn toelaatbaar. Dit advies wordt doorde verwijzende basisschool beschreven in een onderwijskundig rapport.
Aan hetadvies wordt een leerwegadvies gekoppeld namelijk: Basis- of Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengd of Theoretische leerweg. Leerlingen dieaangemeld worden, moeten dit advies van de basisschool schriftelijk kunnen overleggen.  

Advies LWOO (met leerweg): Deze leerlingen hebben ook een vmbo-leerwegadvies, maar komen in aanmerking voor extra ondersteuning binnen de betreffende leerweg. Zij moeten wel beantwoorden aan de criteria die gesteld zijn door de wet. Deze criteria hebben betrekking op intelligentie (IQ), leerachterstanden en/of sociaal-emotionele problematiek. 

Overige leerjaren: Voor toelating is een leerwegadvies noodzakelijk van de toeleverende VO-school. Gezien de hoeveelheid leerlingen is het instromen in hogere leerjaren slechts mogelijk bij voldoende plaats. Instroom verloopt bij voorkeur op verzoek van ouders en toeleverende school samen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Het Floracollege is in het schooljaar 2019/2020 gestart met het uitrollen van het ontwikkelingsgericht onderwijsconcept 'Leren op maat' in de brugklas. In het schooljaar 2020/2021 werken zowel leerjaar 1 als leerjaar 2 op deze manier. In dit onderwijsconcept wordt extra aandacht besteed aan executieve vaardigheden, is er ruimte om te kiezen en staat de relatie en leren op maat centraal. Allemaal elementen die een bijdrage leveren aan het bevorderen van de leermotivatie van de leerlingen. We spreken leerlingen aan op hun intrinsieke motivatie door ze te laten werken aan thema’s van hun keuze. Ze werken aan vakoverstijgende projecten, op hun eigen niveau, zelfstandig of in groepjes. Daarbij vragen we ze actief om hulp van een vakdocent, als en wanneer dat nodig is. 

Binnen de opleiding is ruimte voor differentiatie: leerlingen kunnen verschillende vakken volgen op verschillende niveaus. Zo hebben ze maximaal de kans om hun talenten te ontplooien.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2019-2020?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Hier vindt u het meest recente oordeel van de inspectie, naast eventuele andere externe evaluaties die zijn uitgevoerd.

Terug naar boven