Lentiz | Floracollege

Burgemeester Elsenweg 8 2671 DC Naaldwijk

 • Op het Floracollege voel je je thuis.
 • Schoolkluisjes in de aula.
 • Leerlingen hebben pauze in de aula.
 • Eén van de praktijkvakken is koken.
 • In de les met je digitale leermiddelen en boeken.

In het kort

Toelichting van de school

Ruimte voor ieders talent!

Lentiz Floracollege is een bruisende school waar veel initiatieven worden ondernomen voor en met de leerlingen. Het is een gezellige vmbo-school waar je theoretische vakken en praktijkvakken kunt volgen. Op onze school kan de leerling per vak kiezen op welk niveau examen gedaan wordt.
Het diploma wordt behaald in een van de onderstaande leerwegen:
Mavo, ook wel de  theoretische leerweg (tl) genoemd: een goede voorbereiding op het mbo niveau 4. De leerling kan hiermee ook doorstromen naar de havo.
Gemengde leerweg (gl): een goede voorbereiding op mbo niveau 4.
Kaderberoepsgerichte leerweg (kl): een goede voorbereiding op mbo niveau 3 (of 4).
Basisberoepsgerichte leerweg (bl): een goede voorbereiding op mbo niveau 2.

Lentiz Floracollege is:
Ondernemend – bij ons is altijd veel te doen
Betrokken – we begeleiden de leerling zo goedmogelijk
Eigenzinnig – iedereen is uniek en daar houden we rekening mee
Resultaatgericht – we helpen de leerlingzichzelf te ontwikkelen op een manier die bij de leerling past

Kenmerken van de school

 • Ondernemend
 • Betrokken
 • Resultaatgericht
 • Eigenzinnig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t
 • vmbo-b

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

 1. Als je een kijkje wilt nemen bij het Lentiz Floracollege, dan kan dat tijdens één van onze open dagen. Wel nog onder voorbehoud.

 2. Als je een kijkje wilt nemen bij het Lentiz Floracollege, dan kan dat tijdens één van onze open dagen. Wel nog onder voorbehoud.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2020-2021 heeft de school in totaal 905 leerlingen. In leerjaar 1 en 2 biedt Floracollege onderwijs aan leerlingen met een advies voor bl(basisberoepsgerichte leerweg), kl (kaderberoepsgerichte leerweg), gl (gemengde leerweg) en mavo (theoretische leerweg).
In leerjaar 3 en 4 worden leerlingen gericht voorbereid op het examen in de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, gemengd of mavo (theoretische leerweg).

Weergave

Leerlingen
870

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven