Lentiz | Floracollege

Burgemeester Elsenweg 8 2671 DC Naaldwijk

 • Schoolkluisjes in de aula.
 • Leerlingen hebben pauze in de aula.
 • Eén van de praktijkvakken is koken.
 • How do you do?
 • Digitaal onderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Onze visie: Ruimte voor ieders talent

Op het Floracollege in Naaldwijk voel je je al snel thuis. Wij hebben oog voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Dit noemen we: ‘Ruimte voor ieders talent’. Wij vinden het belangrijk dat jij leert op een manier die bij jou past. Daarom kijken we samen naar hoe jij je talenten het beste kunt ontwikkelen. Naast jouw ontwikkeling op school vinden we kunst en cultuur, sport, groen, technologie, zorg en stage ook erg belangrijk. Daarom hebben we er veel aandacht voor en komen deze onderwerpen bij ons op school uitgebreid aan bod.


Het diploma wordt behaald in één van de onderstaande leerwegen:
- Mavo, ook wel de  theoretische leerweg (tl) genoemd: een goede voorbereiding op het mbo niveau 4. De leerling kan hiermee ook doorstromen naar de havo.
- Gemengde leerweg (gl): een goede voorbereiding op mbo niveau 4.
- Kaderberoepsgerichte leerweg (kl): een goede voorbereiding op mbo niveau 3 (of 4).
- Basisberoepsgerichte leerweg (bl): een goede voorbereiding op mbo niveau 2.

Kenmerken van de school

 • Ondernemend
 • Betrokken
 • Resultaatgericht
 • Eigenzinnig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b/k/(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

 1. Voor ouders van groep 8 leerlingen organiseert het Floracollege een voorlichtingsavond op woensdag 9

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 heeft de school in totaal 981 leerlingen.

Stamgroepen
De leerlingen worden op onze school in stamgroepen ingedeeld. Dit zijn heterogene groepen, dus alle niveaus zitten door elkaar. Ze volgen gezamenlijk de praktische vakken, zoals de dagstart, lichamelijk opvoeding, kunst, en praktische sector oriëntatie. Het uitgangspunt voor de indeling van de stamgroepen is 20 à 21 leerlingen per stamgroep.

Instructiegroepen
De leerlingen worden ook verdeeld over instructiegroepen. Dit zijn homogene groepen, dus zitten leerlingen met hetzelfde niveau bij elkaar. Ze volgen gezamenlijk theorievakken als Nederlands, Engels en wiskunde. De leerling werkt voor ieder vak op het eigen niveau; het kan dus zo zijn dat een leerling voor wiskunde op kader niveau werkt, maar voor Nederlands op mavo niveau.

De leerwegen op onze school zijn:
- Basisberoepsgerichte leerweg
- Kaderberoepsgerichte leerweg
- Mavo

Pas in het derde leerjaar worden leerlingen definitief in een leerweg geplaatst.

 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
981

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven