Porta Mosana College

Oude Molenweg 130 6228 XW Maastricht

  • Deze ruimte wordt gebruikt in de pauzes, voor informatieavonden en cabaret
  • Het open leercentrum is een ruimte waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken tijdens tussenuren of 'onderwijs anders-tijd.
  • Tijdens pauzes kunnen leerlingen naar de kantine, het schoolplein, de binnenplaats, de hal en het open leercentrum..
  • naast practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde is er een sciencelab (met 3D-printer) waar leerlingen kunnen werken.
  • In pauzes kunnen leerlingen op de binnenplaats vertoeven.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De laatste leerlingentevredenheidsenquête werd in april-mei 2020 afgenomen via KwaliteitScholen. De leerlingen waardeerden het Porta Mosana College met een 7,2. We zien voor het derde jaar op rij een stijging in de algemene leerlingentevredenheid. Op het Porta Mosana College gaat het niet alleen om goede resultaten, ook werken wij constant aan een optimaal leerklimaat, goede sociale omgeving, waardoor leerlingen tevreden zijn. Immers, tevreden leerlingen zijn het beste in staat om zich te ontwikkelen. 

De sociale veiligheid krijgt het cijfer 9,6. Zowel de fysieke als sociale veiligheid vinden wij een voorwaarde om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen, zowel in leerprestatie als bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het Porta Mosana College is dan ook trots op het in 2018 opnieuw toegekende certificaat "Veilige en Gezonde School".

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Jaarlijks beoordelen de leerlingen het Schoolklimaat en de Veiligheid. In 2020 beoordeelden de leerlingen het Schoolklimaat met een 7,8 (in 2019: 7,1). De sociale veiligheid krijgt de score 9,6 (2019: 9,2).

De schoolleiding hecht veel waarde aan schoolklimaat en sociale veiligheid, omdat elke leerling het verdient om in een optimale omgeving te leren en te leven. Het beleid is er dan ook op gericht om een goed klimaat en de veiligheid te borgen. Eventuele bedreigingen hiervan worden vroeg gesignaleerd om adequaat te werken aan verbeteringen als dat nodig is.

Aan het Porta Mosana College werd in april 2019 wederom het certificaat "Veilige en Gezoende School"  toegekend. Dit certificaat staat garant voor een actief en adequaat veiligheidsbeleid. Hierbij gaat het zowel om fysieke als sociaal-emotionele veiligheid.

.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In de laatste ouderenquête, die in maart-april 2019 werd afgenomen door KwaliteitScholen, waardeerden de ouders het Porta Mosana College met een 7,7.

Het Porta Mosana College heeft veel waarde aan een structureel overleg met de ouders. De school heeft een actieve oudervereniging, die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de locatieleiding. De oudervereniging heeft minimaal zes maal per jaar een overleg met de locatiedirectie. Daarnaast zijn er ouderklankbordgroepen per afdeling (havo,vwo, tto) die twee maal per jaar met de betreffende teamleiders overleggen. Twee maal per jaar organiseert de school een thema-avond met ouders, leerlingen en docenten, waarbij onderwijskundige en/of opvoedkundige thema's centraal staan. Uiteraard zijn de ouders vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad van het Porta Mosana College.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven