Porta Mosana College

Oude Molenweg 130 6228 XW Maastricht

  • Deze ruimte wordt gebruikt in de pauzes, voor informatieavonden en cabaret
  • Het open leercentrum is een ruimte waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken tijdens tussenuren of 'onderwijs anders-tijd.
  • Tijdens pauzes kunnen leerlingen naar de kantine, het schoolplein, de binnenplaats, de hal en het open leercentrum..
  • naast practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde is er een sciencelab (met 3D-printer) waar leerlingen kunnen werken.
  • In pauzes kunnen leerlingen op de binnenplaats vertoeven.

Profielkeuze

Toelichting van de school

In 2021 deden 137 leerlingen eindexamen VWO.  83 Examenkandidaten volgden tweetalig onderwijs en 54 examenkandidaten volgden Nederlandstalig onderwijs. Zij studeerden af in de onderstaande profielen:

Cultuur en Maatschappij (CM): 11 lln.

Economie en Maatschappij (EM): 30 lln.

Dubbelprofiel CM/EM: 22 lln

Natuur en Gezondheid (NG): 7 lln.

Natuur en Techniek (NT): 4 lln.

Dubbelprofiel NG/NT: 63 lln.

95% van de examenkandidaten in het bijzondere examenjaar 2021 is geslaagd.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het bijgevoegde document vindt u alles betreffende de leerlingbegeleiding op het Porta Mosana College:

de ondersteuningsstructuur, de interne en de externe ondersteuningsmogelijkheden, de functionarissen van de verschillende disciplines, het Ondersteuningsteam, het dyslexiebeleid, het HB (Hoog Begaafden)-beleid, de begeleiding van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven