Porta Mosana College

Oude Molenweg 130 6228 XW Maastricht

 • Deze ruimte wordt gebruikt in de pauzes, voor informatieavonden en cabaret
 • Het open leercentrum is een ruimte waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken tijdens tussenuren of 'onderwijs anders-tijd.
 • Tijdens pauzes kunnen leerlingen naar de kantine, het schoolplein, de binnenplaats, de hal en het open leercentrum..
 • naast practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde is er een sciencelab (met 3D-printer) waar leerlingen kunnen werken.
 • In pauzes kunnen leerlingen op de binnenplaats vertoeven.

In het kort

Toelichting van de school

Het Porta Mosana College HV is een openbare school, die openstaat voor alle religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen.

De locatie havo/vwo kent vijf afdelingen:

1. havo

2. atheneum

3. havo-tto (tweetalig onderwijs Engels-Nederlands)

4. atheneum-tto (tweetalig onderwijs Engels-Nederlands)

5. gymnasium-tto (tweetalig onderwijs Engels-Nederlands)


Speerpunten zijn:

1. Internationalisering en internationaal burgerschap (Tweetalig onderwijs, Euregioschool)

2. Versterkt talenonderwijs

3. Bèta-profilering

4. Porta Mosana Business School (economie en bedrijfskunde profilering)

5. Talentontwikkeling: begaafdheidsprofielschool

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Internationaal burgerschap
 • Tweetalig onderwijs
 • Bèta profilering
 • Begaafdheidsprofielschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van het Porta Mosana College groeit.

Na een periode met een dalende trend als gevolg van de afbouw van de havo-afdeling zien we nu weer een groei in het leerlingaantal. In schooljaar 2019 - 2020 is het Porta Mosana College namelijk opnieuw gestart met een havo én met een gloednieuwe havo-tto afdeling !

Op de open dag op zaterdag 23 januari 2021 vertellen we u hier graag meer over.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1169

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven