Porta Mosana College

Oude Molenweg 130 6228 XW Maastricht

 • Deze ruimte wordt gebruikt in de pauzes, voor informatieavonden en cabaret
 • Het open leercentrum is een ruimte waar leerlingen individueel of in groepjes kunnen werken tijdens tussenuren of 'onderwijs anders-tijd.
 • Tijdens pauzes kunnen leerlingen naar de kantine, het schoolplein, de binnenplaats, de hal en het open leercentrum..
 • naast practicumlokalen voor biologie, natuurkunde en scheikunde is er een sciencelab (met 3D-printer) waar leerlingen kunnen werken.
 • In pauzes kunnen leerlingen op de binnenplaats vertoeven.

In het kort

Toelichting van de school

Het Porta Mosana College HV is een openbare school, die openstaat voor alle religieuze en niet-religieuze levensbeschouwingen.

De locatie havo/vwo kent vijf afdelingen:

1. havo

2. atheneum

3. havo-tto (tweetalig onderwijs Engels-Nederlands)

4. atheneum-tto (tweetalig onderwijs Engels-Nederlands)

5. gymnasium-tto (tweetalig onderwijs Engels-Nederlands)


Speerpunten zijn:

1. Internationalisering en internationaal burgerschap (Tweetalig onderwijs, Euregioschool)

2. Versterkt talenonderwijs

3. Bèta-profilering

4. Porta Mosana Business School (economie en bedrijfskunde profilering)

5. Talentontwikkeling: begaafdheidsprofielschool

Kenmerken van de school

 • Openbaar
 • Internationaal burgerschap
 • Tweetalig onderwijs
 • Bèta profilering
 • Begaafdheidsprofielschool

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

 1. Welkom op onze Open Dag. Voor meer informatie, zie onze website.

  Meer informatie

 2. Infobijeenkomst over tweetalig onderwijs (tto) havo en vwo in schooljaar 2021 - 2022. Voor meer informatie, zie onze website.

  Meer informatie

 3. Infobijeenkomst over Nederlandstalig havo en vwo in schooljaar 2021 - 2022. Voor meer informatie, zie onze website.

  Meer informatie

 4. Proeflessenmiddag voor groep 8

  Meer informatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal van de afgelopen drie jaar vertoont een dalende trend. Deze hangt samen met de afbouw van de havo-afdeling.

In schooljaar 2019 - 2020 is het Porta Mosana College echter opnieuw gestart met een havo én met een gloednieuwe havo-tto afdeling in leerjaar 1! Het leerlingaantal groeit weer als gevolg van het feit dat de school nu ook weer een havo-afdeling heeft, die de komende jaren ingroeit.

Op de open dag op zaterdag 23 januari 2021 vertellen we u hier graag meer over.

Weergave

Leerlingen
1109

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting