Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Vaartweg 54 1217 SV Hilversum

Schoolfoto van Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Respons Voor de onderzoeken zijn alle ouders van leerlingen, alle medewerkers en de leerlingen van leerjaar 1 t/m 5 gevraagd om hun mening te geven over verschillende onderwerpen. De volgende respons is gerealiseerd: Medewerkers 68%,  Ouders respons 39%, Leerlingen nagenoeg 100% . Door de hoge responspercentages, zijn de uitkomsten representatief. 

Resultaten leerlingen: Leerlingen beoordelen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 7,5.

Resultaten medewerkers: Medewerkers zijn zeer tevreden met hun werk en de school. Zij voelen zich zeer betrokken bij de school, hun team en hun sectie. Zij beoordelen de tevredenheid met een 8.3

Resultaten ouders: De ouders zijn met name tevreden over de identiteit van de school wat uitmondt in een 8.0

Voor meer en gedetailleerdere resultaten en informatie, verwijzen we u naar de uitgebreide rapportage in de bijlage.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven