Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Vaartweg 54 1217 SV Hilversum

Schoolfoto van Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Profielen waarin 2021-2022 eindexamen is gedaan:

CM: 5,16 %

EM: 23,87 %

NG: 29,03 %

NT: 41,94 %

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het nieuwe schoolplan voor de periode 2023 - 2026 staat beschreven hoe wij willen werken aan ons onderwijs, de kwaliteitszorg en het personeelsbeleid. 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wij hebben de veranderingen naar aanleiding van de Wet op het Passend Onderwijs (1-8-2014) in overleg met Qinas ingevoerd. Qinas is het samenwerkingsverband voor scholen voor voortgezet onderwijs in het Gooi waar wij bij aangesloten zijn. Zie de schoolgids voor de ondersteuning die wij bieden.

Het GGH wil een school zijn waar leerlingen zich op hun gemak voelen en gestimuleerd worden om optimaal te leren en om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen. Alle leerlingen die zijn toegelaten, zijn in principe in staat om de hele school te doorlopen en af te maken. De begeleiding is erop gericht ervoor te zorgen dat de leerling de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft om succesvol te kunnen zijn op het GGH. Ouders zijn onlosmakelijk verbonden met de leerling. Zij worden daarom ook structureel betrokken bij dit proces. School en ouders zijn – ieder vanuit zijn eigen rol - samen opvoeders en dat vraagt zowel van de school als van de ouders initiatief in de communicatie over de leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven