Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Vaartweg 54 1217 SV Hilversum

Schoolfoto van Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie:
Het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum is een openbare school die een inspirerende leer- en onderwijsomgeving wil bieden aan iedere leerling met VWO-capaciteiten en een flinke dosis nieuwsgierigheid.

In januari 2022 ontving het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum opnieuw het predicaat Excellente School van de Inspectie van het Onderwijs. Voor meer informatie zie Waardering Inspectie en andere evaluaties; u kunt daar het juryrapport lezen.

Kenmerken van de school

  • Categoraal Gymnasium
  • Betaprofilering
  • Versterkt talenonderwijs
  • Persoonlijk leiderschap
  • Excellente school

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • gymnasium

Bron

Bovenbouw

  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
838

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven