Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Vaartweg 54 1217 SV Hilversum

Schoolfoto van Gemeentelijk Gymnasium Hilversum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Wat heb je nodig om op het GGH aangenomen te worden? Iedereen met een VWO advies kan bij ons op school komen, er is geen loting. Ook met HAVO/VWO advies ben je welkom, we willen dan graag wel vooraf wat uitgebreider kennismaken. Je ouders kunnen contact opnemen met de leerjaarcoördinator van klas 1.

Voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte geldt dat de benodigde ondersteuning moet passen bij wat wij kunnen bieden. Ouders vragen we om voor aanmelding contact op te nemen met de zorgcoördinator voor overleg.

Veel van onze leerlingen zijn hoogbegaafd. Zij voelen zich prettig tussen peers in een omgeving waar hun snelheid, gevoeligheid en intelligentie gewoon is. Hoogbegaafde leerlingen die zich bij ons aanmelden, willen wij graag extra begeleiden vanaf het begin van hun schoolcarrière. Hiermee verwachten we dat de overstap van de basisschool naar het Gymnasium soepeler zal verlopen. De begeleiding bestaat uit een gespecialiseerde persoonlijke coach die wekelijks met de leerling spreekt en regelmatig overleg heeft met zijn of haar ouders.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Op onze school werken we er hard aan om leerlingen het beste uit zichzelf te laten halen. Daar hoort bij dat we leerlingen kansen bieden. Gemiddeld 98% van onze leerlingen in klas 1 t/m 3 stroomt door naar het volgende leerjaar, in de bovenbouw is dit gemiddeld 94%. In de bijlage staat de meest recente cijfers per leerjaar.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

 Zie bijlagen.
Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In december 2021 stelde Inspectie van het Onderwijs vast dat het onderwijs op onze school goed is. Daarnaast verleende de Jury Excellente Scholen onze school in januari 2022 opnieuw het predicaat Excellent. De onderzoeksrapporten staan in de bijlagen.

Terug naar boven