Praktijkschool Helmond

Generaal Snijdersstraat 51 5703 GR Helmond

Schoolfoto van Praktijkschool Helmond

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De kernwaarden van de Praktijkschool Helmond zijn: veilige school, respectvol, toekomstgericht & gezond leven en samen verantwoordelijk.  In de lessen besteden we veel aandacht aan hoe leerlingen met elkaar en met hun omgeving omgaan. We benaderen onze leerlingen op een positieve manier. Daarbij werken we vanuit een positief mensbeeld en een sociale grondhouding. We vinden het onze maatschappelijke taak om een brede groep van leerlingen op te leiden en te begeleiden en ondersteunen. Elke leerling moet zich bij ons op school veilig en thuis kunnen voelen, om vandaar uit te kunnen groeien. Daarom neemt de individuele en sociale begeleiding van de leerlingen een centrale plaats in.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven