Praktijkschool Helmond

Generaal Snijdersstraat 51 5703 GR Helmond

Schoolfoto van Praktijkschool Helmond

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De kernwaarden van de Praktijkschool Helmond zijn: veilige school, respectvol, toekomstgericht & gezond leven en samen verantwoordelijk.  In de lessen besteden we veel aandacht aan hoe leerlingen met elkaar en met hun omgeving omgaan. We benaderen onze leerlingen op een positieve manier. Daarbij werken we vanuit een positief mensbeeld en een sociale grondhouding. We vinden het onze maatschappelijke taak om een brede groep van leerlingen op te leiden en te begeleiden en ondersteunen. Elke leerling moet zich bij ons op school veilig en thuis kunnen voelen, om vandaar uit te kunnen groeien. Daarom neemt de individuele en sociale begeleiding van de leerlingen een centrale plaats in.

Veelgestelde vragen

Terug naar boven