Praktijkschool Helmond

Generaal Snijdersstraat 51 5703 GR Helmond

Schoolfoto van Praktijkschool Helmond

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen Passend Onderwijs heeft iedere school de verplichting om een schoolondersteuningsprofiel te maken. In het schoolondersteuningsprofiel staat inhoudelijk de basiszorg, hoe deze versterkt wordt en hoe speciale scholen arrangementen aanbieden. Dit moet een dekkend aanbod geven aan de kinderen.Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de site van de school.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven