Praktijkschool Helmond

Generaal Snijdersstraat 51 5703 GR Helmond

Schoolfoto van Praktijkschool Helmond

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Als uw zoon/dochter wordt aangemeld op onze school zijn wij verantwoordelijk voor de plaatsing van uw zoon/dochter in het voortgezet onderwijs. Een toelatingscommissie onder leiding van de manager onderwijs van de school bekijkt of uw zoon/dochter toelaatbaar is op onze school. Een jongere moet aan criteria voldoen om toegelaten te worden. Deze criteria hebben betrekking op de intelligentie, leervorderingen en sociaalemotionele ontwikkeling. In Passend Onderwijs zullen wij als school zorgdragen voor de juiste plaatsing van uw zoon/dochter binnen de school en eventueel u ondersteunen bij de plaatsing op een andere school als uw zoon/dochter bij ons niet toegelaten kan worden.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Praktijkschool werkt permanent aan de verbetering van het onderwijs. Wij kiezen voor het concept adaptief onderwijs als uitgangspunt. Het streven is om een goed pedagogisch klimaat, optimale ontwikkel- en leermogelijkheden te scheppen voor jongeren. In het pedagogisch klimaat gaat het erom tegemoet te komen aan de basisbehoeften van jongeren met betrekking tot competentie, relatie en autonomie. Concreet betekent dit dat wij: onderwijs bieden met betrekking tot zo goed mogelijk leren, een onderwijsaanbod dat doelgericht is en onderwijs bieden dat de jongeren mogelijkheden biedt in de huidige samenleving.

Terug naar boven