Praktijkschool Helmond

Generaal Snijdersstraat 51 5703 GR Helmond

Schoolfoto van Praktijkschool Helmond

In het kort

Toelichting van de school

De Praktijkschool Helmond is een school voor voortgezet onderwijs met een speciaal karakter. Dat speciale karakter wordt gekenmerkt door kleinschaligheid. Wij hebben de mogelijkheid om veel extra aandacht te besteden aan veiligheid en het leer - en leefklimaat in onze school. Het praktijkonderwijs is een reguliere vorm van voortgezet onderwijs voor leerlingen van 12 tot en met 18 jaar die hiervoor een beschikking hebben. Praktijkschool Helmond heeft als missie om alle leerlingen op het gebied van wonen, werken, vrije tijd en goed burgerschap zo goed mogelijk toe te rusten op een passende plek in de maatschappij. Een groot deel van de leerlingen stroomt na het praktijkonderwijs direct door naar werk (begeleide of vrije arbeid). Anderen volgen hun weg via het entreeonderwijs naar arbeid of het MBO. Nieuw: leerlingen kunnen bij ons een diploma halen. Dit is onlangs landelijk bij alle scholen voor praktijkonderwijs ingevoerd. Samen met collega-scholen voor praktijkonderwijs uit de buurt bieden wij een goed, erkend diploma aan. Wat staat ons nu nog te wachten? Een verhuizing naar Campus De Braak. We vestigen ons rond de jaarwisseling van 2024/2025 in de multifunctionele sportaccommodatie op deze bruisende campus.

Kenmerken van de school

  • Veilige school
  • Uiteenlopende sectoren
  • Toekomstgericht & gezond leven
  • Samen verantwoordelijk
  • Kleinschalig, topondersteuning

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bovenbouw

  • praktijkonderwijs

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zijn een kleinschalige school en hierdoor kunnen wij een veilige en goed pedagogische klimaat bieden. Door de invoering van Passend Onderwijs is het aantal leerlingen de afgelopen jaren gedaald.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
232

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven